Algemene voorwaarden FitMama

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. De geldigheid van de strippenkaart start op de dag van betaling van het totaalbedrag en blijft 6 maanden geldig. Binnen die 6 maanden dienen de lessen op de kaart gebruikt te zijn. De strippen zijn te gebruiken voor ZwangerFit en MamaFit lessen van dezelfde lesduur. Een proefles is gratis. Losse lessen zijn mogelijk en worden voor aanvang van de les voldaan. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van FitMama te accepteren. Voor aanvang van een partneravond dient het volledige bedrag overgemaakt te zijn aan FitMama.

 

Voor deelname aan de cursus ZwangerFit, MamaFit en BevalFit krijg je een rekening opgestuurd via e-mail. Hiervoor wordt toestemming gegeven middels het volledig invullen van het aanmeldformulier. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen en voor aanvang van de cursus / gewenste startdatum.Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, ontvang je een herinnering. Deelname aan de lessen van FitMama wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

FitMama behoudt zich het recht voor de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen.

FitMama behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Voor de lopende rittenkaarten worden de prijzen niet gewijzigd.

Een rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

FitMama behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

De trainingen gaan altijd door. Alleen bij ziekte of andere calamiteiten waarbij er geen vervangende instructeur gevonden is gaat de training niet door. Als een training niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de training telefonisch, middels groepsapp of via de mail gecommuniceerd. Alleen bij extreem slecht weer gaat de Bostraining niet door. De ZwangerFit en MamaFit training vinden bij extreem slecht weer binnen plaats.

Als het maximum aantal deelnemers van een groep is bereikt, wordt je op een wachtlijst geplaatst. Zodra er weer plaats is, neemt FitMama contact met je op.

De trainingen lopen het hele jaar door. Behalve op nationale feestdagen gaan de trainingen niet door, zonder dat dit zal leiden tot contributie vermindering of restitutie. Nationale feestdagen zijn:1 januari (Nieuwjaarsdag), 1e en 2e Paasdag, 27 april (Koningsdag), Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 5 december, Kerstavond en 25 en 26 december (Kerst).

FitMama stelt zich niet aansprakelijkheid voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke eigendommen.

Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de trainingen, die aangeboden worden door FitMama, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Deelname aan de FitMama trainingen doet de deelnemer geheel op eigen risico.

Tijdens de training luistert de deelnemer goed naar haar lichaam en volgt zij de instructies op van de trainster.

Het is mogelijk om resterende ritten op de rittenkaart terug overgemaakt te krijgen bij uitval door medische indicatie. Dit dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven via angela@fitmama.nl .Wanneer dit voor de 37 weken zwangerschap is , krijg je het resterende bedrag teruggestort of de ritten mogen gebruikt worden voor de MamaFit trainingen na de bevalling.

 

Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van FitMama te accepteren.